บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน
Font size : ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ 

ตลาดนัดพบแรงงาน
ขอเชิญนัดพบแรงงาน "งานที่มั่นคงกับคนมีคุณภาพ" ณ ห้างแม็คโคร สาขาระนอง จังหวัดระนอง ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

วันที่ 24 เม.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน770คน)
 

 

  • วันที่เริ่มจัดงาน    :   24/05/2561 เวลา 09:00 น. ถึง : 24/05/2561 เวลา 15:00 น.
  • ชื่องาน    :   วันนัดพบแรงงาน "งานที่มั่นคงกับคนมีคุณภาพ"
  • สถานที่จัด    :   ห้างแม็คโคร สาขาระนอง
  • หน่วยงานที่จัด    :   สจจ.ระนอง
  • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   :   077-862026-8
  • จังหวัดที่จัด   :   ระนอง
  • หมายเหตุ   :   รับสมัครงานกับนายจ้างกว่า 10 บริษัท ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ แนะแนวอาชีพให้คำปรึกษาด้านอาชีพ จัดจำหน่ายสินค้าของคนพิการและผู้สูงอายุ ฝึกอาชีพและทดลองปฏิบัติ
  • ที่มา   :   http://smartjob.doe.go.th