บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน
Font size : ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ 

ตลาดนัดพบแรงงาน
ขอเชิญนัดพบแรงงาน ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย บริเวณชั้นล่างอาคารกระทรวงแรงงาน (3 ชั้น) ถนน มิตรไมตรี ดินแดง กทม. วันที่ 25 มิถุนายน 2561

วันที่ 23 พ.ค. 2561
 
  • วันที่เริ่มจัดงาน : 25/06/2561 08:30 ถึง : 25/06/2561 16:30
  • ชื่องาน : นัดพบแรงงาน
  • สถานที่จัด : ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย บริเวณชั้นล่างอาคารกระทรวงแรงงาน (3 ชั้น) ถนน มิตรไมตรี ดินแดง กทม. 10400
  • รถประจำทางที่ผ่าน ดินแดง 12 13 36 36(ก) 545 73 73(ก) 157 163 168 ปอ. 171 172 514 529 วิภาวดี 24 69 92 187 ปอ. 24 69 92 187 538 555
  • หน่วยงานที่จัด : ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย
  • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0 2248 2891 - 5
  • จังหวัดที่จัด : กรุงเทพมหานคร
  • หมายเหตุ : กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การรับสมัครงาน/สัมภาษณ์งานโดยตรงกับนายจ้าง/สถานประกอบการชั้นนำมากมาย การลงทะเบียนสมัครไปทำงานต่างประเทศ การแนะแนวอาชีพ/ให้คำปรึกษาด้านอาชีพ/ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ และการสาธิตอาชีพ โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด *** หมายเหตุ นายจ้าง/ สถานประกอบการสนใจเข้าร่วมงานติดต่อ 0 2248 2891 - 5 ต่อ 22 - 23 หรือส่งสำเนาบัตรประจำตัวนายจ้าง และตำแหน่งงานว่างพร้อมรายละเอียดไปยัง e-mail smartjobdoe1@gmail.com
  • ที่มา : http://smartjob.doe.go.th/