ตั้งกระทู้ใหม่
จ่ายค่าทำโอทีไม่ครบ
ขึ้นทะเบียนว่างงานออนไลน์
การลดอัตราเงินสมทบร้ำท่วม
ผู้ถูกตัดสิทธิ์ ม.39
จ้างแรงงานพม่าตาม MOU
ลาป่วยต่อเนืองข้ามปี
เอกสารแรงงานต่างด้าวกลับสงกรานต์
ค่าถูกไล่ออกจากงาน
อายุ 45 ปีขึ้นไป จัดว่าเป็นคนไม่มีคุณภาพในการทำงานหรือครับ
ขึ้นทะเบียนว่างงาน
โดนนายจ้างไล่ออก โดยไม่ได้รับทั้งเงินเดือน เงินชดเชย และเงินประกันคืนค่ะ
ปรับค่าแรง
ยังไม่ได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงาน
เจ็บป่วย...เบิกประกันสังคม
นายจ้างย้ายที่ตั้งบริษัท
หน้า: [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ถัดไป>>