ตั้งกระทู้ใหม่
ปรับค่าแรง
ยังไม่ได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงาน
เจ็บป่วย...เบิกประกันสังคม
นายจ้างย้ายที่ตั้งบริษัท
ความคืบหน้าของการจัดZonningที่อยู่อาศัยของแรงงานต่างด้าว
เลือก ร.พ. ตามบัตร
แรงงานต่างด้าวกลับสงกรานต์
แรงงาน 4.0
ประกันสังคมรักษาโรค
ระบบมาตรฐานแรงงานไทย
อยากฝึกงานที่ญี่ปุ่น
ร้องเรียนประกันสังคม ไม่จ่ายสิทธิประโยชน์ทดแทน
ปี2560อัตราค่าจ้างพนักงานรายเดือนต้องให้อัตราขั้นค่ำเท่าไร/เดือน
การขอรับสิทธิประโยชน์บำเน็จหรือบำนาญชราภาพจากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน
ลูกจ้าง พนักงานราชการ เงินเดือนออกช้ามาก
หน้า: [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ถัดไป>>