Font size : ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ 

ติดต่อเรา

 
   
 
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 
   
 
ที่อยู่
:  สำนักงานปลัดกระทรวงเเรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
สายด่วนกระทรวงแรงงาน :  1506 , 0-2232-1462-4, 1467
เว็บไซต์ :  http://www.mol.go.th/
   
 สำนักงานแรงงานจังหวัด
 
 

 

 
   
 
กรมการจัดหางาน
 
 
ที่อยู่
:  กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :  0-2247-9423, 0-2248-4743
ศูนย์มิตรไมตรี :  1694
เว็บไซต์ :  http://www.doe.go.th/ 
 
 
 
 
   
 
กรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน
 
 
ที่อยู่
:   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อาคาร 10 ชั้น กระทรวงเเรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์ :   0-2245-1707
เว็บไซต์ :   http://www.dsd.go.th/
 
 
 
   
 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 
 
ที่อยู่
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ :  022454310-4 สายด่วนแรงงาน 1546
เว็บไซต์ http://www.labour.go.th/
 
 
 
   
 
สำนักงานประกันสังคม
 
 
ที่อยู่
:   สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
    หากมีข้อสงสัยในการเข้าสู่ระบบ สำหรับผู้ประกันตน ติดต่อที่ e-mail: helpdesk@sso.go.th
    หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงานประกันสังคม ติดต่อที่ e-mail: info@sso.go.th
เว็บไซต์  :  http://www.sso.go.th/ 
 
 
 
แผนที่ตั้งกระทรวงแรงงาน
   
 
 
 
   
 
ที่ตั้งกระทรวงแรงงาน
 
 
ที่ตั้งกระทรวงแรงงาน
:    ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400
    หากมีข้อสงสัยในการเข้าสู่ระบบ สำหรับผู้ประกันตน ติดต่อที่ e-mail: helpdesk@sso.go.th
    หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงานประกันสังคม ติดต่อที่ e-mail: info@sso.go.th
 
รถประจำทางที่ผ่านกระทรวงแรงงาน
    ด้านถนนดินแดง (ป้ายหยุดรถหน้าโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์)
  รถปรับอากาศสาย ปอ.171, ปอ.172,ปอ.514 และ ปอ.529
  รถธรรมดาสาย 12, 13, 36, 36ก, 54, 73, 73ก, 157, 163 และ 168
 
    ด้านถนนวิภาวดีรังสิต (ป้ายหยุดรถบริเวณสะพานลอยตรงข้ามโรงพยาบาลทหารผ่านศึก)
  รถปรับอากาศสาย ปอ.24, 69, 92, 538 และ 504
  รถธรรมดาสาย 24, 69 , 92 และ 187
 
 
 
 
 
   
 
สำนักงานแรงงานจังหวัด