บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน
Font size : ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ 
    1     2  
    facebook MOL
คนหางาน/คนว่างงาน
คนทำงาน
สถานประกอบการ

งานในประเทศ
 

งานในต่างประเทศ

การลงทะเบียน
  การไปทำงานต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมาย
  แจ้งการเดินทางด้วยตัวเอง
  สินเชื่อเพื่อการทำงานต่างประเทศ
 

แบบฟอร์มเอกสาร


งานสำหรับคนพิการ
 

แนะแนวอาชีพ
 

เกี่ยวกับคนต่างด้าว
 

เกี่ยวกับสิทธิ

สิทธิผู้ประกันตน

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
กรณีคลอดบุตร
กรณีทุพพลภาพ
กรณีเสียชีวิต
กรณีสงเคราะห์บุตร
กรณีชราภาพ
กรณีว่างงาน
ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ(ม.39)
ผู้ประกันตนนอกระบบ(ม.40)
ตารางเปรียบเทียบสิทธิของผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39
สิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม


ตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม
 

ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
 

ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
 

สิ่งที่ลูกจ้างควรรู้
 
 
อัตราค่าจ้าง
กฎหมายแรงงาน
 
บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
 
 
ข่าวเด่น
  ก.แรงงานย้ำ มีมาตรการดูแลแรงงานกิจการฟาร์มไก่ตามมาตรฐานสากล
นายวรานนท์ ปีติวรรณ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญต่อการดูแลแรงงานทั้งแรงงานไทยและต่างด้าว เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานอย่างจริงจัง ...
     
 
ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน ในวันที่ 30 พ.ย. 59 เวลา 09.00-16.00น. ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสมุทรปราการ(ชั้น3) จ.สมุทรปราการ
เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00น. ณ ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช(สนามหน้าเมือง) อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมนัดพบแรงงาน ในวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00-15.00น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม 81 เขตหนองแขม กรุงเทพฯ
ขอเชิญสมัครงงาน วันนัดพบแรงงาน ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30-16.30น. ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน(3 ชั้น) ดินแดง กรุงเทพฯ
ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30-16.30น. ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ นัดพบแรงงาน ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-15.00น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่
อ่านทั้งหมด...     
 

วารสารแรงงาน ปีที่ 14 เดือนสิงหาคม - กันยายน พ.ศ. 2559

      แรงงาน รวมพลัง เดินหน้า ประชารัฐ 23 ปี กระทรวงแรงงาน เดินหน้าพัฒนากำลังคน สู่ประเทศไทย 4.0
ดูทั้งหมด