บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน
Font size : ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ 
    1     2  
    facebook MOL
คนหางาน/คนว่างงาน
คนทำงาน
สถานประกอบการ

งานในประเทศ
 

งานในต่างประเทศ

การลงทะเบียน
  การไปทำงานต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมาย
  แจ้งการเดินทางด้วยตัวเอง
  สินเชื่อเพื่อการทำงานต่างประเทศ
 

แบบฟอร์มเอกสาร


งานสำหรับคนพิการ
 

แนะแนวอาชีพ
 

เกี่ยวกับคนต่างด้าว
 

เกี่ยวกับสิทธิ

สิทธิผู้ประกันตน

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
กรณีคลอดบุตร
กรณีทุพพลภาพ
กรณีเสียชีวิต
กรณีสงเคราะห์บุตร
กรณีชราภาพ
กรณีว่างงาน
ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ(ม.39)
ผู้ประกันตนนอกระบบ(ม.40)
ตารางเปรียบเทียบสิทธิของผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39
สิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม


ตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม
 

ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
 

ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
 

สิ่งที่ลูกจ้างควรรู้
 
 
อัตราค่าจ้าง
กฎหมายแรงงาน
 
บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
 
 
ข่าวเด่น
  บิ๊กบี้...ไม่ปลื้มพิสูจน์ 3 สัญชาติล่าช้า
นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในการประชุมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ติดตามผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานรวมทั้ง เรื่องบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา
     
 
ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00-17.00 น สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 บริเวณชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย กทม.
ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานและจัดหางานนักเรียน นักศึกษาทำงานปิดภาคเรียน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลาประชาคม โรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (หน้าเมือง) อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 1/2560 และกิจกรรมมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 11.00-17.00น. ณ บริเวณชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี เขตบางพลัด กทม.
ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30น. ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน ในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 08.30-16.30น. ณ ลานด้านหน้า สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จ.สุราษฎร์ธานี
ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน ในวันที่ 30 พ.ย. 59 เวลา 09.00-16.00น. ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสมุทรปราการ(ชั้น3) จ.สมุทรปราการ
อ่านทั้งหมด...     
 

วารสารแรงงาน ปีที่ 15 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
ดูทั้งหมด