บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน
Font size : ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ 
    1     2     3     4  
    facebook MOL
คนหางาน/คนว่างงาน
คนทำงาน
สถานประกอบการ

งานในประเทศ
 

งานในต่างประเทศ

การลงทะเบียน
  การไปทำงานต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมาย
  แจ้งการเดินทางด้วยตัวเอง
  สินเชื่อเพื่อการทำงานต่างประเทศ
 

แบบฟอร์มเอกสาร


งานสำหรับคนพิการ
 

แนะแนวอาชีพ
 

เกี่ยวกับคนต่างด้าว
 

เกี่ยวกับสิทธิ

สิทธิผู้ประกันตน

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
กรณีคลอดบุตร
กรณีทุพพลภาพ
กรณีเสียชีวิต
กรณีสงเคราะห์บุตร
กรณีชราภาพ
กรณีว่างงาน
ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ(ม.39)
ผู้ประกันตนนอกระบบ(ม.40)
ตารางเปรียบเทียบสิทธิของผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39
สิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม


ตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม
 

ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
 

ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
 

สิ่งที่ลูกจ้างควรรู้
 
 
อัตราค่าจ้าง
กฎหมายแรงงาน
 
บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
 
 
ข่าวเด่น
  ก.แรงงาน พร้อมบริการเต็มที่ วันสุดท้ายแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว
ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว กระทรวงแรงงาน ๑๐๐ แห่ง ทั่วประเทศ มีความพร้อมให้บริการอย่างเต็มที่ วันสุดท้ายของการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว และพร้อมเปิดให้นายจ้างพาลูกจ้างมาตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์การเป็นนายจ้าง-ลูกจ้าง เริ่มวันที่ ๘ สิงหาคม-๖ กันยายนนี้ ซึ่งได้รับการชื่นชมจาก ILO และ IOM ในการดำเนินงานของประเทศไทย
     
 
18 กรกฏาคม 2017 - ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาบุรีรัมย์ ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
11 กรกฏาคม 2017 - ณ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี สาขาสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 035-535-388 ต่อ 103
5 กรกฏาคม 2017 - ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี เบอร์ติดต่อ 036-420-365 ต่อ 16
4 กรกฏาคม 2017 - ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย(ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน) เขตดินแดง กทม.
29 มิถุนายน 2560 นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย ณ ศาลาประชาคมจังหวัดเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย /ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักจัดหางานจังหวัด 0 4281 2594
29-30 มิถุนายน 2560 นัดพบไอที สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ณ Terminal 21 korat, Terminal Hall 4 floor อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา/ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 044 355 266-7 ต่อ 104
อ่านทั้งหมด...     
 

วารสารแรงงาน ปีที่ 15 ประจำเดือนมกราคม 2560

      เดินหน้าพัฒนากำลังคนสู่ไทยแลนด์ 4.0
ดูทั้งหมด