บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน
Font size : ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ 
นโยบายการปฏิบัติราชการของ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน :: ร้องทุกข์ / ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่ สายด่วน 1506 กด 5 และ โทร.0 2232 1462-4 หรือ ที่ตู้ ปณ.1 ปณฝ.ดินแดง กรุงเทพฯ 10407
    1     2  
    facebook MOL
คนหางาน/คนว่างงาน
คนทำงาน
สถานประกอบการ

งานในประเทศ
 

งานในต่างประเทศ

การลงทะเบียน
  การไปทำงานต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมาย
  แจ้งการเดินทางด้วยตัวเอง
  สินเชื่อเพื่อการทำงานต่างประเทศ
 

แบบฟอร์มเอกสาร


งานสำหรับคนพิการ
 

แนะแนวอาชีพ
 

เกี่ยวกับคนต่างด้าว
 

เกี่ยวกับสิทธิ

สิทธิผู้ประกันตน

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
กรณีคลอดบุตร
กรณีทุพพลภาพ
กรณีเสียชีวิต
กรณีสงเคราะห์บุตร
กรณีชราภาพ
กรณีว่างงาน
ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ(ม.39)
ผู้ประกันตนนอกระบบ(ม.40)
ตารางเปรียบเทียบสิทธิของผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39
สิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม


ตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม
 

ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
 

ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
 

สิ่งที่ลูกจ้างควรรู้
 
 
อัตราค่าจ้าง
กฎหมายแรงงาน
 
บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
 
 
ข่าวเด่น
  รมว. แรงงาน ย้ำ ทำงาน ‘ปลอดภัย’ จุดเริ่มต้นคือ ‘จิตสำนึก’ สู่ความยั่งยืน “วัฒนธรรมความปลอดภัย”
รมว. แรงงาน ย้ำ!! ทำงานปลอดภัย จุดเริ่มต้นคือ ‘จิตสำนึก’ สู่ความยั่งยืน “วัฒนธรรมความปลอดภัย” จัดงาน “สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ” ครั้งที่ 29 ระหว่าง 2 – 4 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
     
 
"งานนัดพบแรงงาน" 7 สิงหาคม 2558 เวลา 10.30-15.00น. ณ ศุนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี
เชิญร่วมกิจกรรมวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00-15.00น. ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน จ.ยะลา
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 6 ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงานย่อย" วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 6 อาคารเอสซี พลาซ่า ชั้น M (สายใต้ใหม่)
ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 7 วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 11.00-17.00น. ณ บริเวณศูนย์อาหารภายในห้างสรรพสินค้าอัศวรรณคอมเพล็กซ์ 2
ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 4/2558 และ โครงการจัดหางานให้คนพิการมีงานทำ วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00-17.00น. ณ ห้างสรรพสินค้าพาต้า ปิ่นเกล้า ชั้น 4
นัดพบแรงงาน วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 ณ ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค ชั้น 2 เวลา 10.00น.-15.00น.
อ่านทั้งหมด...     
 

วารสารแรงงาน ปีที่ 13 ฉบับเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2558
ดูทั้งหมด