บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน
Font size : ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ 
    1     2  
    facebook MOL
คนหางาน/คนว่างงาน
คนทำงาน
สถานประกอบการ

งานในประเทศ
 

งานในต่างประเทศ

การลงทะเบียน
  การไปทำงานต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมาย
  แจ้งการเดินทางด้วยตัวเอง
  สินเชื่อเพื่อการทำงานต่างประเทศ
 

แบบฟอร์มเอกสาร


งานสำหรับคนพิการ
 

แนะแนวอาชีพ
 

เกี่ยวกับคนต่างด้าว
 

เกี่ยวกับสิทธิ

สิทธิผู้ประกันตน

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
กรณีคลอดบุตร
กรณีทุพพลภาพ
กรณีเสียชีวิต
กรณีสงเคราะห์บุตร
กรณีชราภาพ
กรณีว่างงาน
ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ(ม.39)
ผู้ประกันตนนอกระบบ(ม.40)
ตารางเปรียบเทียบสิทธิของผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39
สิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม


ตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม
 

ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
 

ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
 

สิ่งที่ลูกจ้างควรรู้
 
 
อัตราค่าจ้าง
กฎหมายแรงงาน
 
บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
 
 
ข่าวเด่น
  หลายภาคส่วนประสานความร่วมมือ ต่อต้านการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมถ่ายแบบ
ก.แรงงาน จัดโครงการ“หยุด ! นางแบบ นายแบบ และเด็กต่างชาติที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย ต่อต้านการค้ามนุษย์” บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ยกมาตรฐานอุตสาหกรรมถ่ายแบบ ต่างชาติมาทำงานถูกต้อง ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายไทย
     
 
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 8 จัดงานนัดพบแรงงาน "งานที่มั่นคงกับคนมีคุณภาพ" ครั้งที่ 2/2559 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00น. ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 8 ซ.บางนา-ตราด 34 บางนา กทม.
ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-15.00น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
จัดหางานพิเศษสำหรับนักเรียน นักศึกษา ในวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2558 และวันที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 08.00-15.00น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารอรพรรณพัฒนา วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม(ซ.เพชรเกษม 81)
เชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน วันที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30-16.30น. ณ ลานด้านหน้า สุราษฎร์ธานีฮอล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี
นัดพบแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00-17.00น. ณ The Outdoor ชั้น2 บริเวณหน้าโลตัสศรีนครินทร์ สมุทรปราการ
เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30-16.30น. ณ ตลาดปฐมมงคล(ใกล้ TOP supermarket) อ.เมือง จ.นครปฐม
อ่านทั้งหมด...     
 

วารสารแรงงาน ปีที่ 14 ฉบับเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2558
ดูทั้งหมด