บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน
Font size : ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ 
    1     2     3  
    facebook MOL
คนหางาน/คนว่างงาน
คนทำงาน
สถานประกอบการ

งานในประเทศ
 

งานในต่างประเทศ

การลงทะเบียน
  การไปทำงานต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมาย
  แจ้งการเดินทางด้วยตัวเอง
  สินเชื่อเพื่อการทำงานต่างประเทศ
  แบบฟอร์มเอกสาร


งานสำหรับคนพิการ
 

แนะแนวอาชีพ
 

เกี่ยวกับคนต่างด้าว
 

เกี่ยวกับสิทธิ

สิทธิผู้ประกันตน

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
กรณีคลอดบุตร
กรณีทุพพลภาพ
กรณีเสียชีวิต
กรณีสงเคราะห์บุตร
กรณีชราภาพ
กรณีว่างงาน
ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ(ม.39)
ผู้ประกันตนนอกระบบ(ม.40)
ตารางเปรียบเทียบสิทธิของผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39
สิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม


ตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม
 

ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
 

ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
 

สิ่งที่ลูกจ้างควรรู้
 
 
อัตราค่าจ้าง
กฎหมายแรงงาน
 
บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
 
 
ข่าวเด่น
  'หม่อมเต่า' เร่งฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุ “โพดุล” และ “คาจิกิ”กำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ระดมเจ้าหน้าที่ดำเนินการช่วยเหลือสถานประกอบการ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามภารกิจให้ได้ทันสถานการณ์ตามแผนงาน 3 ระยะ ทั้งก่อน ระหว่างเกิดภัย และเร่งฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายหลังน้ำลด
     
 
วันที่ 17 - 18 กันยายน 2562 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
วันที่ 10 กันยายน 2562 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ ศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต ชั้น G จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1261 แขวงหรัฐรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ สจก.7 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 สถานีขนส่งสายใต้ (กรุงเทพ) อาคาร SC PLAZA ชั้น M
วันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2562 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ จังหวัดปทุมธานี ศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต ชั้น G
อ่านทั้งหมด...     
 

e - Magazine MOL

      ประจำเดือนกันยายน 2562
ดูทั้งหมด