บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน
Font size : ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ 
รับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บ. ตั้งแต่ 1 ม.ค. 56 เท่ากันทั่วประเทศ :: ร้องทุกข์ / ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่ สายด่วน 1506 กด 5 และ โทร.0 2232 1462-4 หรือ ที่ตู้ ปณ.1 ปณฝ.ดินแดง กรุงเทพฯ 10407
    1     2     3  
    facebook MOL
คนหางาน
คนทำงาน
คนว่างงาน

งานในประเทศ
 

งานในต่างประเทศ

        การลงทะเบียน
  การไปทำงานต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมาย
  แจ้งการเดินทางด้วยตัวเอง
  สินเชื่อเพื่อการทำงานต่างประเทศ
 

แบบฟอร์มเอกสาร


งานสำหรับคนพิการ
 

แนะแนวอาชีพ
 

เกี่ยวกับคนต่างด้าว
 


สิทธิผู้ประกันตน

      กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
กรณีคลอดบุตร
กรณีทุพพลภาพ
กรณีเสียชีวิต
กรณีสงเคราะห์บุตร
กรณีชราภาพ
กรณีว่างงาน
ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ(ม.39)
ผู้ประกันตนนอกระบบ(ม.40)
ตารางเปรียบเทียบสิทธิของผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39


ตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม
 

ฝึกอบรมเพิ่มทักษะฝีมือ
        E-Training
ระบบบริการภาครัฐ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
ค้นหาหลักสูตรที่เปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

ข่าวแนะนำหลักสูตรฝึกอบรม

 

ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
 

สิ่งที่ลูกจ้างควรรู้
 
 
อัตราค่าจ้าง
กฎหมายแรงงาน
 
บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)ระบบบุคคลผู้เข้ารับการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 
 
ข่าวเด่น
  ก.แรงงาน หารือทูตบังคลาเทศ ความร่วมมือด้านแรงงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน หารือทูตบังคลาเทศ ติดตามประเด็นความร่วมมือด้านแรงงาน เผยต้องสรุปความต้องการแรงงานทุกประเภทก่อนเสนอนำเข้าแรงงาน คาดใช้เวลา 6 – 9 เดือน สำหรับความชัดเจนของการนำเข้าแรงงาน
     
 
"นัดพบแรงงานย่อย" วันที่ 16 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ อาคารเอสซี พลาซ่า ชั้น2 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ(สายใต้ใหม่)
นัดพบแรงงานชลบุรี (IT) วันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2557 ณ ห้องแปซิฟิค ฮอลล์ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ศรีราชา
สจจ. ชัยภูมิ จัดงาน "มหกรรมอาชีพ สร้างงาน สร้างคน สร้างรายได้ และการรับงานสู่บ้าน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อำเภอเมืองชัยภูมิ
สจจ. ชัยภูมิ จัดงาน "มหกรรมอาชีพ สร้างงาน สร้างคน สร้างรายได้ และการรับงานสู่บ้าน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ" ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ" ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น.
อ่านทั้งหมด...     
 

วารสารแรงงาน ปีที่ 12 ไตรมาส 3 (เมษายน-มิถุนายน 2557)
ดูทั้งหมด