บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน
Font size : ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ 
นโยบายการปฏิบัติราชการของ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน :: ร้องทุกข์ / ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่ สายด่วน 1506 กด 5 และ โทร.0 2232 1462-4 หรือ ที่ตู้ ปณ.1 ปณฝ.ดินแดง กรุงเทพฯ 10407
    1     2  
    facebook MOL
คนหางาน/คนว่างงาน
คนทำงาน
สถานประกอบการ

งานในประเทศ
 

งานในต่างประเทศ

การลงทะเบียน
  การไปทำงานต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมาย
  แจ้งการเดินทางด้วยตัวเอง
  สินเชื่อเพื่อการทำงานต่างประเทศ
 

แบบฟอร์มเอกสาร


งานสำหรับคนพิการ
 

แนะแนวอาชีพ
 

เกี่ยวกับคนต่างด้าว
 

เกี่ยวกับสิทธิ

สิทธิผู้ประกันตน

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
กรณีคลอดบุตร
กรณีทุพพลภาพ
กรณีเสียชีวิต
กรณีสงเคราะห์บุตร
กรณีชราภาพ
กรณีว่างงาน
ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ(ม.39)
ผู้ประกันตนนอกระบบ(ม.40)
ตารางเปรียบเทียบสิทธิของผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39
สิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม


ตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม
 

ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
 

ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
 

สิ่งที่ลูกจ้างควรรู้
 
 
อัตราค่าจ้าง
กฎหมายแรงงาน
 
บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
 
 
ข่าวเด่น
  ก.เเรงงาน จัดชุดเฉพาะกิจช่วยลูกเรือประมงกลับไทย คุ้มครองแรงงานตาม กม. – จัดหางานรองรับ
ก.แรงงาน รับลูกเรือประมง 21 คน กลับไทย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดเจ้าหน้าที่ร่วมชุดเฉพาะกิจ ดีเอสไอ บก.ปคม.สอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ดำเนินการให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ส่วนกรมการจัดหางานสำรวจความต้องการเตรียมตำแหน่งงานว่างรองรับ ด้านแรงงานบอกดีใจได้กลับบ้านเตรียมทำงานที่บ้านเกิด
     
 
วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 5 วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 11.00-17.00น. ณ บริเวณศูนย์อาหารภายในห้างสรรพสินค้าอัศวรรณคอมเพล็กซ์ 2 จ.หนองคาย
วันนัดพบแรงงานทหารและประชาชน ประจำปี พ.ศ.2558 วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมมหาศรานนท์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา แขวงสีกัน ดอนเมือง กทม.
วันนัดพบแรงงาน วันที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-15.00น. ณ บริเวณโดม วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
วันนัดพบแรงงาน วันที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-15.00น. ณ บริเวณโดม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ 2558 คืนความสุขให้ประชาชน 12-13 มี.ค. 58 ณ เอ็มซีซีฮอลล์ และ วาไรตี้ฮอลล์ ชั้น3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราช
เสาร์ที่ 14 มีนาคม นี้ พบกับ 300 บริษัท ในงาน "มหกรรมนัดพบแรงงานจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 12 ปี 2558" ณ ลานอเนกประสงค์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี
อ่านทั้งหมด...     
 

วารสารแรงงาน ปีที่ 13 ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2558
ดูทั้งหมด