บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน
Font size : ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ 
    1     2  
    facebook MOL
คนหางาน/คนว่างงาน
คนทำงาน
สถานประกอบการ

งานในประเทศ
 

งานในต่างประเทศ

การลงทะเบียน
  การไปทำงานต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมาย
  แจ้งการเดินทางด้วยตัวเอง
  สินเชื่อเพื่อการทำงานต่างประเทศ
 

แบบฟอร์มเอกสาร


งานสำหรับคนพิการ
 

แนะแนวอาชีพ
 

เกี่ยวกับคนต่างด้าว
 

เกี่ยวกับสิทธิ

สิทธิผู้ประกันตน

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
กรณีคลอดบุตร
กรณีทุพพลภาพ
กรณีเสียชีวิต
กรณีสงเคราะห์บุตร
กรณีชราภาพ
กรณีว่างงาน
ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ(ม.39)
ผู้ประกันตนนอกระบบ(ม.40)
ตารางเปรียบเทียบสิทธิของผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39
สิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม


ตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม
 

ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
 

ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
 

สิ่งที่ลูกจ้างควรรู้
 
 
อัตราค่าจ้าง
กฎหมายแรงงาน
 
บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
 
 
ข่าวเด่น
  นายกฯ ร่วม กิจกรรมโรดโชว์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน“ตลาดนัดคลองผดุง ตลาดทุนของ (รง.)ไทย ณ ทำเนียบรัฐบาล
เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานร่วมกิจกรรม Road Show เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน“ตลาดนัดคลองผดุง ตลาดทุนของ(รง.)ไทย”ณ...
     
 
วันนัดพบแรงงาน ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-15.00น. ณ ศาลาจัตุรมุข ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
ขอเชิญสมัครงาน วันนัดพบแรงงาน ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30-16.30น. ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย กระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม.
นัดพบแรงงาน ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30-16.00น. ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 6 อาคารเอสซี พลาซ่า ชั้น M (สายใต้ใหม่) ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ นัดพบแรงงาน ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-15.00น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองแพร่ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน ในวันที่ 28 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00-17.00น. ณ บริเวณศูนย์อาหารภายในห้างสรรพสินค้าอัศวรรณคอมเพล็กซ์ 2 จังหวัดหนองคาย
ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 4/2559 และกิจกรรมจัดหางานให้คนพิการมีงานทำ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00-17.00น. ณ บริเวณชั้น 3 เทสโก้ โลตัส(สาขาปิ่นเกล้า) เขตบางกอกน้อย กทม.
อ่านทั้งหมด...     
 

วารสารแรงงาน ปีที่ 14 ฉบับเดือนธันวาคม 2558-มกราคม 2559
ดูทั้งหมด