บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน
Font size : ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ 
    1     2  
    facebook MOL
คนหางาน/คนว่างงาน
คนทำงาน
สถานประกอบการ

งานในประเทศ
 

งานในต่างประเทศ

การลงทะเบียน
  การไปทำงานต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมาย
  แจ้งการเดินทางด้วยตัวเอง
  สินเชื่อเพื่อการทำงานต่างประเทศ
 

แบบฟอร์มเอกสาร


งานสำหรับคนพิการ
 

แนะแนวอาชีพ
 

เกี่ยวกับคนต่างด้าว
 

เกี่ยวกับสิทธิ

สิทธิผู้ประกันตน

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
กรณีคลอดบุตร
กรณีทุพพลภาพ
กรณีเสียชีวิต
กรณีสงเคราะห์บุตร
กรณีชราภาพ
กรณีว่างงาน
ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ(ม.39)
ผู้ประกันตนนอกระบบ(ม.40)
ตารางเปรียบเทียบสิทธิของผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39
สิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม


ตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม
 

ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
 

ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
 

สิ่งที่ลูกจ้างควรรู้
 
 
อัตราค่าจ้าง
กฎหมายแรงงาน
 
บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
 
 
ข่าวเด่น
  ก.แรงงาน เพิ่ม ขยายสิทธิผู้ประกันตน ม.๔๐
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายเพิ่มและขยายสิทธิผู้ประกันตน มาตรา ๔๐ ให้แรงงานนอกระบบสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคม ได้รับการคุ้มครอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
     
 
9 พฤษภาคม 2017 ขอเชิญนัดพบแรงงานจังหวัดสุโขทัย ณ บริเวณศูนย์อาหาร บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุโขทัย /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 055-610-218-9 ต่อ 15
11 เมษายน 2560 ขอเชิญนัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครคศรีธรรมราช (สนามหน้าเมือง) อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
1 เมษายน 2560 ขอเชิญนัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ณ อาคารพลศึกษา ม.มหาสารคาม
31 มีนาคม 2560 ขอเชิญนัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ อาคารราชนครินทร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
29 มีนาคม 2560 ขอเชิญนัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ บริเวณโดมวิทยาลัยเทคฉะเชิงเทรา
14 มีนาคม 2560 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานจังหวัดปทุมธานี ณ ชั้น 2 บิ๊กซี นวนคร จ.ปทุมธานี
อ่านทั้งหมด...     
 

วารสารแรงงาน ปีที่ 15 ประจำเดือนมกราคม 25560

      เดินหน้าพัฒนากำลังคนสู่ไทยแลนด์ 4.0
ดูทั้งหมด