บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน
Font size : ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ 
    1     2  
    facebook MOL
คนหางาน/คนว่างงาน
คนทำงาน
สถานประกอบการ

งานในประเทศ
 

งานในต่างประเทศ

การลงทะเบียน
  การไปทำงานต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมาย
  แจ้งการเดินทางด้วยตัวเอง
  สินเชื่อเพื่อการทำงานต่างประเทศ
 

แบบฟอร์มเอกสาร


งานสำหรับคนพิการ
 

แนะแนวอาชีพ
 

เกี่ยวกับคนต่างด้าว
 

เกี่ยวกับสิทธิ

สิทธิผู้ประกันตน

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
กรณีคลอดบุตร
กรณีทุพพลภาพ
กรณีเสียชีวิต
กรณีสงเคราะห์บุตร
กรณีชราภาพ
กรณีว่างงาน
ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ(ม.39)
ผู้ประกันตนนอกระบบ(ม.40)
ตารางเปรียบเทียบสิทธิของผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39
สิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม


ตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม
 

ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
 

ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
 

สิ่งที่ลูกจ้างควรรู้
 
 
อัตราค่าจ้าง
กฎหมายแรงงาน
 
บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
 
 
ข่าวเด่น
  รมว.แรงงาน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย เล็งฟื้นฟูเป็นแหล่งศึกษาด้านแรงงานที่ยั่งยืน
รมว.แรงงาน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย หารือผู้ดูแลให้เกิดความร่วมมือทั้งสองฝ่าย เล็งฟื้นฟูให้เป็นแหล่งศึกษาข้อมูลด้านแรงงานจากอดีตถึงปัจจุบัน และอนาคตที่ยั่งยืน พร้อมเชิดชูคุณค่าพี่น้องแรงงาน ผู้สร้างชาติ...
     
 
สมัครด่วน!..กว่า 130 อัตรา ในวันที่ 12-13 มิ.ย.59 ณ ม.เอเชียอาคเนย์ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ เวลา 08.00-17.00น.
ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00-17.00น. ณ บริเวณศูนย์อาหารภายในห้างสรรพสินค้าอัศวรรณคอมเพล็กซ์ 2 จังหวัดหนองคาย
เชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30-16.30น. ณ ลานด้านหน้า สุราษฎร์ธานีฮอล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี
ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 9/2559 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30-16.30น. ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยมีงานทำ ภายในกระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม.
วันนัดพบแรงงาน ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-15.00น. ณ ศาลาจัตุรมุข ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
ขอเชิญสมัครงาน วันนัดพบแรงงาน ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30-16.30น. ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย กระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม.
อ่านทั้งหมด...     
 

วารสารแรงงาน ปีที่ 14 เดือนเมษายน - พฤษภาคม พ.ศ. 2559

      "ประชารัฐรวมใจ แรงงานไทย พัฒนาชาติ"
ดูทั้งหมด