บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน
Font size : ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ 
นโยบายการปฏิบัติราชการของ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน :: ร้องทุกข์ / ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่ สายด่วน 1506 กด 5 และ โทร.0 2232 1462-4 หรือ ที่ตู้ ปณ.1 ปณฝ.ดินแดง กรุงเทพฯ 10407
    1     2  
    facebook MOL
คนหางาน/คนว่างงาน
คนทำงาน
สถานประกอบการ

งานในประเทศ
 

งานในต่างประเทศ

การลงทะเบียน
  การไปทำงานต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมาย
  แจ้งการเดินทางด้วยตัวเอง
  สินเชื่อเพื่อการทำงานต่างประเทศ
 

แบบฟอร์มเอกสาร


งานสำหรับคนพิการ
 

แนะแนวอาชีพ
 

เกี่ยวกับคนต่างด้าว
 

เกี่ยวกับสิทธิ

สิทธิผู้ประกันตน

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
กรณีคลอดบุตร
กรณีทุพพลภาพ
กรณีเสียชีวิต
กรณีสงเคราะห์บุตร
กรณีชราภาพ
กรณีว่างงาน
ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ(ม.39)
ผู้ประกันตนนอกระบบ(ม.40)
ตารางเปรียบเทียบสิทธิของผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39
สิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม


ตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม
 

ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
 

ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
 

สิ่งที่ลูกจ้างควรรู้
 
 
อัตราค่าจ้าง
กฎหมายแรงงาน
 
บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
 
 
ข่าวเด่น
  ก.แรงงาน ห่วงใยสุขภาพผู้ใช้แรงงาน จากหมอกควันไฟไหม้ป่าอินโดฯ
ก.แรงงาน ห่วงใยสุขภาพผู้ใช้แรงงาน จากปัญหาหมอกควันจากไฟไหม้ป่าบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซีย ลอยปกคลุมทั่วน่านฟ้า มาเลเซีย สิงคโปร์ และภาคใต้ของไทย กำชับสำนักงานแรงงานในต่างประเทศ และทุกหน่วยงานในสังกัดดูแลแรงงานใกล้ชิด ‘ย้ำ’ ให้ผู้ประกันตนใช้สิทธิฯ หากเกิดปัญหาต่อสุขภาพ
     
 
กรมการจัดหางาน จัด “นัดพบแรงงาน” 21 ก.ย. นี้ ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย
กรมการจัดหางาน จัด “นัดพบแรงงาน” 21 ก.ย. นี้ ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย กระทรวงแรงงาน
นัดพบแรงงาน วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค จ.สระบุรี เวลา 10.00-15.00น.
ขอเชิญสมัครงาน วันนัดพบแรงงาน วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30-16.30น. ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (smart job center) กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน(3 ชั้น) ถ.มิตรไมตรี ดินแดง กทม.
ขอเชิญร่วม วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 6/2558 วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00-15.30น. ณ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขากำแพงเพชร
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 3 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานใหญ่ ในวันที่ 28-29 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00น. ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 3 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ กทม.
ขอเชิญ สมัครงาน วันนัดพบแรงงาน วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30-16.00 น. ณ บริเวณศูนย์อาหาร ห้าง Big C สาขาบุรีรัมย์
อ่านทั้งหมด...     
 

วารสารแรงงานปีที่ 13 ฉบับเดือนสิงหาคม - กันยายน 2558
ดูทั้งหมด