บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน
Font size : ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ 
    1     2  
    facebook MOL
คนหางาน/คนว่างงาน
คนทำงาน
สถานประกอบการ

งานในประเทศ
 

งานในต่างประเทศ

การลงทะเบียน
  การไปทำงานต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมาย
  แจ้งการเดินทางด้วยตัวเอง
  สินเชื่อเพื่อการทำงานต่างประเทศ
 

แบบฟอร์มเอกสาร


งานสำหรับคนพิการ
 

แนะแนวอาชีพ
 

เกี่ยวกับคนต่างด้าว
 

เกี่ยวกับสิทธิ

สิทธิผู้ประกันตน

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
กรณีคลอดบุตร
กรณีทุพพลภาพ
กรณีเสียชีวิต
กรณีสงเคราะห์บุตร
กรณีชราภาพ
กรณีว่างงาน
ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ(ม.39)
ผู้ประกันตนนอกระบบ(ม.40)
ตารางเปรียบเทียบสิทธิของผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39
สิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม


ตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม
 

ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
 

ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
 

สิ่งที่ลูกจ้างควรรู้
 
 
อัตราค่าจ้าง
กฎหมายแรงงาน
 
บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
 
 
ข่าวเด่น
  ก.แรงงานเผย 9 เดือนสร้างงานคนพิการมีรายได้กว่า 900 ล้านบาทต่อปี
นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน...
     
 
เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-15.00น. ณ ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช(สนามหน้าเมือง) อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานย่อย ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30-16.30น. ณ start center (ตึกใหม่ชั้น2) อ.เมือง จ.ระยอง
ขอเชิญเข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 11/2559 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30น. ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย กระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม.
ขอเชิญสมัครงาน วันนัดพบแรงงาน ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย กระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม.
นัดพบแรงงาน ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30-16.00น. ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 6 อาคารเอสซี พลาซ่า ชั้น M (สายใต้ใหม่) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ โรงจุยิม 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬาชากังราว จ.กำแพงเพชร
อ่านทั้งหมด...     
 

วารสารแรงงาน ปีที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม พ.ศ. 2559

      "พลังสตรีร่วมใจ ขับเคลื่อนไทยสู่สากล"
ดูทั้งหมด