บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน
Font size : ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ 
    1     2  
    facebook MOL
คนหางาน/คนว่างงาน
คนทำงาน
สถานประกอบการ

งานในประเทศ
 

งานในต่างประเทศ

การลงทะเบียน
  การไปทำงานต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมาย
  แจ้งการเดินทางด้วยตัวเอง
  สินเชื่อเพื่อการทำงานต่างประเทศ
 

แบบฟอร์มเอกสาร


งานสำหรับคนพิการ
 

แนะแนวอาชีพ
 

เกี่ยวกับคนต่างด้าว
 

เกี่ยวกับสิทธิ

สิทธิผู้ประกันตน

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
กรณีคลอดบุตร
กรณีทุพพลภาพ
กรณีเสียชีวิต
กรณีสงเคราะห์บุตร
กรณีชราภาพ
กรณีว่างงาน
ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ(ม.39)
ผู้ประกันตนนอกระบบ(ม.40)
ตารางเปรียบเทียบสิทธิของผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39
สิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม


ตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม
 

ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
 

ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
 

สิ่งที่ลูกจ้างควรรู้
 
 
อัตราค่าจ้าง
กฎหมายแรงงาน
 
บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
 
 
ข่าวเด่น
  ลงสนามแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนวันที่สอง เยาวชนไทยสู้สุดใจ
ตัวแทนเยาวชนไทย ๓๔ คน ลงสนามแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่ ๑๑ แล้วในวันที่สอง การแข่งขันเป็นไปตามแผนที่วางไว้ เพิ่มความมั่นใจคว้าชัยโกยเหรียญกลับประเทศ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓...
     
 
ขอเชิญสมัครงาน วันนัดพบแรงงาน ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 08.30-16.30น. ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยมีงานทำ ภายในกระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม.
ขอเชิญสมัครงาน วันนัดพบแรงงาน ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-16.30น. ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย กระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม.
นัดพบแรงงาน งานที่มั่นคงกับคนมีคุณภาพ ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เวลา 10.00-16.00น.
เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-15.00น. ณ ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช(สนามหน้าเมือง) อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานย่อย ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30-16.30น. ณ start center (ตึกใหม่ชั้น2) อ.เมือง จ.ระยอง
ขอเชิญเข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 11/2559 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30น. ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย กระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม.
อ่านทั้งหมด...     
 

วารสารแรงงาน ปีที่ 14 เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม พ.ศ. 2559

      Safety Thailand ประชารัฐรวมใจ ปลอดภัยไปด้วยกัน
ดูทั้งหมด