บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน
Font size : ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ 
นโยบายการปฏิบัติราชการของ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน :: ร้องทุกข์ / ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่ สายด่วน 1506 กด 5 และ โทร.0 2232 1462-4 หรือ ที่ตู้ ปณ.1 ปณฝ.ดินแดง กรุงเทพฯ 10407
    1     2  
    facebook MOL
คนหางาน/คนว่างงาน
คนทำงาน
สถานประกอบการ

งานในประเทศ
 

งานในต่างประเทศ

การลงทะเบียน
  การไปทำงานต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมาย
  แจ้งการเดินทางด้วยตัวเอง
  สินเชื่อเพื่อการทำงานต่างประเทศ
 

แบบฟอร์มเอกสาร


งานสำหรับคนพิการ
 

แนะแนวอาชีพ
 

เกี่ยวกับคนต่างด้าว
 

เกี่ยวกับสิทธิ

สิทธิผู้ประกันตน

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
กรณีคลอดบุตร
กรณีทุพพลภาพ
กรณีเสียชีวิต
กรณีสงเคราะห์บุตร
กรณีชราภาพ
กรณีว่างงาน
ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ(ม.39)
ผู้ประกันตนนอกระบบ(ม.40)
ตารางเปรียบเทียบสิทธิของผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39
สิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม


ตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม
 

ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
 

ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
 

สิ่งที่ลูกจ้างควรรู้
 
 
อัตราค่าจ้าง
กฎหมายแรงงาน
 
บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
 
 
ข่าวเด่น
  รมว.แรงงาน ต้อนรับทูตศรีลังกา ประเด็นแรงงาน
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ พล.อ.สุวันทะ แหนนะทิเค ศานตะ โกฏเฏโกฑะ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าหารือการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาเข้ามาทำงานในประเทศไทย กล่าวว่า โดยหลักการเห็นด้วยกับการทำ MOU กับศรีลังกา แต่ต้องมีการหารือและพูดคุยในระดับเจ้าหน้าที่ถึงรายละเอียดต่างๆ ต่อไป
     
 
"นัดพบแรงงานใหญ่ ให้คนหนองคายมีงานทำ ประจำปี 2558" วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย เวลา 09.00-15.00 น.
นัดพบแรงงานย่อย วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00-15.00 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน(เจแบค)
ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00-16.00 น. ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 6 จัดงาน "นัดพบแรงงานย่อย" วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารเอสซี พลาซ่า ชั้น M สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ(สายใต้) เวลา 10.00-16.00 น.
จัดงาน "นัดพบแรงงานย่อย" วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.30-19.00 น. ณ พื้นที่ My Space ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ ศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วยจังหวัดนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
อ่านทั้งหมด...     
 

วารสารแรงงาน ปีที่ 12 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2557)
ดูทั้งหมด