บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน
Font size : ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ 
นโยบายการปฏิบัติราชการของ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน :: ร้องทุกข์ / ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่ สายด่วน 1506 กด 5 และ โทร.0 2232 1462-4 หรือ ที่ตู้ ปณ.1 ปณฝ.ดินแดง กรุงเทพฯ 10407
    1     2  
    facebook MOL
คนหางาน/คนว่างงาน
คนทำงาน
สถานประกอบการ

งานในประเทศ
 

งานในต่างประเทศ

การลงทะเบียน
  การไปทำงานต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมาย
  แจ้งการเดินทางด้วยตัวเอง
  สินเชื่อเพื่อการทำงานต่างประเทศ
 

แบบฟอร์มเอกสาร


งานสำหรับคนพิการ
 

แนะแนวอาชีพ
 

เกี่ยวกับคนต่างด้าว
 

เกี่ยวกับสิทธิ

สิทธิผู้ประกันตน

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
กรณีคลอดบุตร
กรณีทุพพลภาพ
กรณีเสียชีวิต
กรณีสงเคราะห์บุตร
กรณีชราภาพ
กรณีว่างงาน
ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ(ม.39)
ผู้ประกันตนนอกระบบ(ม.40)
ตารางเปรียบเทียบสิทธิของผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39
สิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม


ตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม
 

ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
 

ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
 

สิ่งที่ลูกจ้างควรรู้
 
 
อัตราค่าจ้าง
กฎหมายแรงงาน
 
บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
 
 
ข่าวเด่น
  เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ชู 'เซฟตี้มายด์’ปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยแรงงานตลอดปี 58
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมกิจกรรมของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จ.ปทุมธานี พร้อมมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด น้อมนำพระราชดำรัสสมเด็จพระเทพฯ ชู 'เซฟตี้มายด์' รณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยแรงงานในสถานประกอบการ ตลอดปี 2558 พร้อมให้กำลังใจผู้รับการฟื้นฟู เผย อดทนในการฟื้นฟูร่างกาย เข้าใจสัจธรรมชีวิต ถือวิกฤตเป็นโอกาสฟื้นฟูตัวเองเพื่อได้กลับไปทำงานอีกครั้ง พบผู้เข้ารับการฟื้นฟูส่วนใหญ่ประสบอันตรายจากไฟฟ้า เตรียมหารือหน่วยงานด้านการไฟฟ้าหาแนวทางป้องกันที่ดีที่สุด
     
 
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ห้างไอคอนดีพาร์ทเม้นสโตร์ นัดพบแรงงาน วันที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30-16.30 น. ณห้างไอคอนดีพาร์ทเม้นสโตร์ ชั้น 3 ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
นัดพบแรงงาน วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557 ณ ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค ชั้น 1 ข้างซุปเปอร์มาเก็ต เวลา 10.00 น.-15.00 น.
"นัดพบแรงงานใหญ่ ให้คนหนองคายมีงานทำ ประจำปี 2558" วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย เวลา 09.00-15.00 น.
นัดพบแรงงานย่อย วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00-15.00 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน(เจแบค)
ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00-16.00 น. ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 6 จัดงาน "นัดพบแรงงานย่อย" วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารเอสซี พลาซ่า ชั้น M สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ(สายใต้) เวลา 10.00-16.00 น.
อ่านทั้งหมด...     
 

วารสารแรงงาน ปีที่ 13 ฉบับเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2557
ดูทั้งหมด