บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน
Font size : ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ 
นโยบายการปฏิบัติราชการของ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน :: ร้องทุกข์ / ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่ สายด่วน 1506 กด 5 และ โทร.0 2232 1462-4 หรือ ที่ตู้ ปณ.1 ปณฝ.ดินแดง กรุงเทพฯ 10407
    1     2  
    facebook MOL
คนหางาน/คนว่างงาน
คนทำงาน
สถานประกอบการ

งานในประเทศ
 

งานในต่างประเทศ

การลงทะเบียน
  การไปทำงานต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมาย
  แจ้งการเดินทางด้วยตัวเอง
  สินเชื่อเพื่อการทำงานต่างประเทศ
 

แบบฟอร์มเอกสาร


งานสำหรับคนพิการ
 

แนะแนวอาชีพ
 

เกี่ยวกับคนต่างด้าว
 

เกี่ยวกับสิทธิ

สิทธิผู้ประกันตน

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
กรณีคลอดบุตร
กรณีทุพพลภาพ
กรณีเสียชีวิต
กรณีสงเคราะห์บุตร
กรณีชราภาพ
กรณีว่างงาน
ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ(ม.39)
ผู้ประกันตนนอกระบบ(ม.40)
ตารางเปรียบเทียบสิทธิของผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39
สิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม


ตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม
 

ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
 

ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
 

สิ่งที่ลูกจ้างควรรู้
 
 
อัตราค่าจ้าง
กฎหมายแรงงาน
 
บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
 
 
ข่าวเด่น
  ก.แรงงาน ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ณ พระบรมมหาราชวัง
     
 
ขอเชิญร่วม วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 6/2558 วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00-15.30น. ณ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขากำแพงเพชร
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 3 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานใหญ่ ในวันที่ 28-29 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00น. ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 3 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ กทม.
ขอเชิญ สมัครงาน วันนัดพบแรงงาน วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30-16.00 น. ณ บริเวณศูนย์อาหาร ห้าง Big C สาขาบุรีรัมย์
เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานใหญ่ จังหวัดปทุมธานี 6-7 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00-16.00น. ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต
"นัดพบแรงงาน" วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00-16.00น. ณ อาคารศิลาบาตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง กทม.
นัดพบแรงงาน 19 สิงหาคม 2558 ณ ศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
อ่านทั้งหมด...     
 

วารสารแรงงาน ปีที่ 13 ฉบับเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2558
ดูทั้งหมด