บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน
Font size : ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ 
นโยบายการปฏิบัติราชการของ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน :: ร้องทุกข์ / ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่ สายด่วน 1506 กด 5 และ โทร.0 2232 1462-4 หรือ ที่ตู้ ปณ.1 ปณฝ.ดินแดง กรุงเทพฯ 10407
    1     2  
    facebook MOL
คนหางาน/คนว่างงาน
คนทำงาน
สถานประกอบการ

งานในประเทศ
 

งานในต่างประเทศ

การลงทะเบียน
  การไปทำงานต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมาย
  แจ้งการเดินทางด้วยตัวเอง
  สินเชื่อเพื่อการทำงานต่างประเทศ
 

แบบฟอร์มเอกสาร


งานสำหรับคนพิการ
 

แนะแนวอาชีพ
 

เกี่ยวกับคนต่างด้าว
 

เกี่ยวกับสิทธิ

สิทธิผู้ประกันตน

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
กรณีคลอดบุตร
กรณีทุพพลภาพ
กรณีเสียชีวิต
กรณีสงเคราะห์บุตร
กรณีชราภาพ
กรณีว่างงาน
ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ(ม.39)
ผู้ประกันตนนอกระบบ(ม.40)
ตารางเปรียบเทียบสิทธิของผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39
สิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม


ตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม
 

ฝึกอบรมเพิ่มทักษะฝีมือ
E-Training
ระบบบริการภาครัฐ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
ค้นหาหลักสูตรที่เปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

ข่าวแนะนำหลักสูตรฝึกอบรม

 

ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
 

สิ่งที่ลูกจ้างควรรู้
 
 
อัตราค่าจ้าง
กฎหมายแรงงาน
 
บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
 
 
ข่าวเด่น
  รมว.แรงงาน ต้อนรับเอกอัครราชทูตฯ กระชับความสัมพันธ์ ไทย – เมียนมาร์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ต้อนรับเอกอัครราชทูตฯ เมียนมาร์ เผย นโยบายจัดระบบแรงงานต่างด้าว คำนึงถึงความมั่นคง สภาพแวดล้อมคนไทย หลักสิทธิมนุษยชน เป็นมาตรฐานสากล ลดระดับการประพฤติมิชอบของ ขรก.ให้หมดไป พบเห็นพฤติกรรมเจ้าหน้าที่รีดไถต่างด้าว ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและให้ออกจากราชการ ชี้ ปัญหาเร่งด่วนออกกฎหมายคุ้มครองแรงงานประมงทะเล นำเข้า ครม.พิจารณาได้ทันในสัปดาห์หน้า ด้านเอกอัครราชทูตฯ เมียนมาร์ เผยข้อมูลไม่เป็นทางการแรงงานเมียนมาร์มาทำงานในไทยราว 2.7 ล้านคน ฝากย้ำผู้ประกอบการถึงข่าวลือ ชาวเมียนมาร์กลับประเทศไม่เป็นความจริง ยอมรับไม่อยากกลับบ้าน คุ้นเคยกับการทำงานในไทย
     
 
 

วารสารแรงงาน ปีที่ 12 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2557)
ดูทั้งหมด