บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน
Font size : ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ 
รับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บ. ตั้งแต่ 1 ม.ค. 56 เท่ากันทั่วประเทศ :: ร้องทุกข์ / ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่ สายด่วน 1506 กด 5 และ โทร.0 2232 1462-4 หรือ ที่ตู้ ปณ.1 ปณฝ.ดินแดง กรุงเทพฯ 10407
    1     2     3  
    facebook MOL
คนหางาน
คนทำงาน
คนว่างงาน

งานในประเทศ
 

งานในต่างประเทศ

        การลงทะเบียน
  การไปทำงานต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมาย
  แจ้งการเดินทางด้วยตัวเอง
  สินเชื่อเพื่อการทำงานต่างประเทศ
 

แบบฟอร์มเอกสาร


งานสำหรับคนพิการ
 

แนะแนวอาชีพ
 

เกี่ยวกับคนต่างด้าว
 


สิทธิผู้ประกันตน

      กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
กรณีคลอดบุตร
กรณีทุพพลภาพ
กรณีเสียชีวิต
กรณีสงเคราะห์บุตร
กรณีชราภาพ
กรณีว่างงาน
ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ(ม.39)
ผู้ประกันตนนอกระบบ(ม.40)
ตารางเปรียบเทียบสิทธิของผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39


ตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม
 

ฝึกอบรมเพิ่มทักษะฝีมือ
        E-Training
ระบบบริการภาครัฐ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
ค้นหาหลักสูตรที่เปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

ข่าวแนะนำหลักสูตรฝึกอบรม

 

ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
 

สิ่งที่ลูกจ้างควรรู้
 
 
อัตราค่าจ้าง
กฎหมายแรงงาน
 
บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)ระบบบุคคลผู้เข้ารับการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 
 
ข่าวเด่น
  รัฐมนตรีแรงงานร่วมวางพานพุ่มวันรัฐวิสาหกิจไทย
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประธานฝ่ายรัฐบาล นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขนส่ง จำกัด ประธานฝ่ายรัฐวิสาหกิจ นายอำพล ทองรัตน์ รักษาการ เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส. )และประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมในพิธีพราหมณ์ บวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และร่วมวางพานพุ่มเพื่อถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันรัฐวิสาหกิจไทย ปี ๒๕๕๗ ณ ลานพระราชวังดุสิต (ลานพระบรมรูปทรงม้า)
     
 
วันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ วันที่ 26 - 27 กันยายน 2557 ณ โรงแรมอุบลบุรีรีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เวลา 09.00 - 16.00 น.
นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ร่วมกับ จังหวัดระนอง และจังหวัดชุมพร วันที่ 18-19 กันยายน 2557 เวลา 08.30-16.30 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี
ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน" ครั้งที่ 6/2557 วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขากำแพงเพชร เวลา 9.00 - 15.30 น.
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน วันอังคารที่ 2 กันยายน 2557 เวลา 9.00-15.00 น. ณ ลานวัฒนธรรมราชพฤกษ์ไนท์บาร์ซาร์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
นัดพบแรงงาน วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557 เวลา 09.00-15.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเชิญสมัครงาน วันนัดพบแรงงาน (ย่อย) ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 8.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหล่มสัก
อ่านทั้งหมด...     
 

วารสารแรงงาน ปีที่ 12 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2557)
ดูทั้งหมด