บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน
Font size : ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ 

e - Magazine MOL

      เดือนพฤศจิกายน 2561

ขนาด (กว้าง X สูง) 1273 x 1800 พิกเซล จำนวน 16 หน้า
จัดทำโดย กาญจนา การงานดี
Download File
e - Magazine MOL

      เดือนตุลาคม 2561

ขนาด (กว้าง X สูง) 1283 x 1800 พิกเซล จำนวน 16 หน้า
จัดทำโดย กาญจนา การงานดี
Download File
วารสารแรงงาน ปีที่ 15 ประจำเดือนกันยายน 2560

      ๒๔ ปี สู่แรงงานสร้างสรรค์ ด้วยพลังปัญญา Upgrading to Thailand 4.0

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1135 พิกเซล จำนวน 32 หน้า
จัดทำโดย ปิยนุช มุขเงิน
Download File
วารสารแรงงาน ปีที่ 15 ประจำเดือนสิงหาคม 2560

      ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

ขนาด (กว้าง X สูง) 880 x 1135 พิกเซล จำนวน 32 หน้า
จัดทำโดย ปิยนุช มุขเงิน
Download File
วารสารแรงงาน ปีที่ 15 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

      ผลงานกระทรวงแรงงาน 3 ปี (กันยายน 2557 - กันยายน 2560)

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1135 พิกเซล จำนวน 32 หน้า
จัดทำโดย ปิยนุช มุขเงิน
Download File
วารสารแรงงาน ปีที่ 15 ประจำเดือนมิถุนายน 2560

      GREEN JOBS

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1135 พิกเซล จำนวน 32 หน้า
จัดทำโดย ปิยนุช มุขเงิน
Download File
วารสารแรงงาน ปีที่ 15 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

      แรงงานรู้รักสามัคคี ช่วยเศรษฐกิจดี มีความพอเพียง

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1135 พิกเซล จำนวน 32 หน้า
จัดทำโดย ปิยนุช มุขเงิน
Download File
วารสารแรงงาน ปีที่ 15 ประจำเดือนเมษายน 2560

      แรงงานปลอดภัย สุขใจทุกวัยทำงาน

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1135 พิกเซล จำนวน 32 หน้า
จัดทำโดย ปิยนุช มุขเงิน
Download File
วารสารแรงงาน ปีที่ 15 ประจำเดือนมีนาคม 2560

      พลังสตรี พลังขับเคลื่อน พัฒนาเศรษฐกิจ ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1135 พิกเซล จำนวน 32 หน้า
จัดทำโดย ปิยนุช มุขเงิน
Download File
วารสารแรงงาน ปีที่ 15 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

      รักสิทธิ์ รักชีวิต รักความปลอดภัย

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1135 พิกเซล จำนวน 32 หน้า
จัดทำโดย ปิยนุช มุขเงิน
Download File

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 ถัดไป>>