บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน
Font size : ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ 

วารสารแรงงาน ปีที่ 15 ประจำเดือนมีนาคม 2560

      พลังสตรี พลังขับเคลื่อน พัฒนาเศรษฐกิจ ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1135 พิกเซล จำนวน 32 หน้า
จัดทำโดย ปิยนุช มุขเงิน
Download File
วารสารแรงงาน ปีที่ 15 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

      รักสิทธิ์ รักชีวิต รักความปลอดภัย

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1135 พิกเซล จำนวน 32 หน้า
จัดทำโดย ปิยนุช มุขเงิน
Download File
วารสารแรงงาน ปีที่ 15 ประจำเดือนมกราคม 2560

      เดินหน้าพัฒนากำลังคนสู่ไทยแลนด์ 4.0

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1135 พิกเซล จำนวน 32 หน้า
จัดทำโดย ปิยนุช มุขเงิน
Download File
วารสารแรงงาน ปีที่ 15 ประจำเดือนธันวาคม 2559

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1135 พิกเซล จำนวน 32 หน้า
จัดทำโดย ปิยนุช มุขเงิน
Download File
วารสารแรงงาน ปีที่ 15 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1135 พิกเซล จำนวน 32 หน้า
จัดทำโดย ปิยนุช มุขเงิน
Download File
วารสารแรงงาน ปีที่ 15 ประจำเดือนตุลาคม 2559

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1135 พิกเซล จำนวน 32 หน้า
จัดทำโดย ปิยนุช มุขเงิน
Download File
วารสารแรงงาน ปีที่ 14 เดือนสิงหาคม - กันยายน พ.ศ. 2559

      แรงงาน รวมพลัง เดินหน้า ประชารัฐ 23 ปี กระทรวงแรงงาน เดินหน้าพัฒนากำลังคน สู่ประเทศไทย 4.0

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1135 พิกเซล จำนวน 32 หน้า
จัดทำโดย ปิยนุช มุขเงิน
Download File
วารสารแรงงาน ปีที่ 14 เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม พ.ศ. 2559

      Safety Thailand ประชารัฐรวมใจ ปลอดภัยไปด้วยกัน

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1135 พิกเซล จำนวน 33 หน้า
จัดทำโดย รัชฎาพร ถนอมชู
Download File
วารสารแรงงาน ปีที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม พ.ศ. 2559

      "พลังสตรีร่วมใจ ขับเคลื่อนไทยสู่สากล"

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1135 พิกเซล จำนวน 32 หน้า
จัดทำโดย รัชฎาพร ถนอมชู
Download File
วารสารแรงงาน ปีที่ 14 เดือนเมษายน - พฤษภาคม พ.ศ. 2559

      "ประชารัฐรวมใจ แรงงานไทย พัฒนาชาติ"

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1135 พิกเซล จำนวน 32 หน้า
จัดทำโดย รัชฎาพร ถนอมชู
Download File

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 ถัดไป>>