บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน
Font size : ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ 

วารสารแรงงาน ปีที่ 13 ฉบับเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2558

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1135 พิกเซล จำนวน 32 หน้า
จัดทำโดย กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
Download File
วารสารแรงงาน ปีที่ 13 ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2558

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1135 พิกเซล จำนวน 32 หน้า
จัดทำโดย กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
Download File
วารสารแรงงาน ปีที่ 13 ฉบับเดือนธันวาคม 2557 - มกราคม 2558

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1135 พิกเซล จำนวน 32 หน้า
จัดทำโดย กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
Download File
วารสารแรงงาน ปีที่ 13 ฉบับเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2557

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1135 พิกเซล จำนวน 32 หน้า
จัดทำโดย กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
Download File
วารสารแรงงาน ปีที่ 12 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2557)

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1135 พิกเซล จำนวน 32 หน้า
จัดทำโดย กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
Download File
วารสารแรงงาน ปีที่ 12 ไตรมาส 3 (เมษายน-มิถุนายน 2557)

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1135 พิกเซล จำนวน 32 หน้า
จัดทำโดย กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
Download File
วารสารแรงงาน ปีที่ 12 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2557)

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1135 พิกเซล จำนวน 31 หน้า
จัดทำโดย กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
Download File
วารสารแรงงาน ปีที่ 12 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2556)

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1135 พิกเซล จำนวน 32 หน้า
จัดทำโดย กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
Download File
ชุดของขวัญ

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 1000 x 1415 พิกเซล จำนวน 6 หน้า
จัดทำโดย ผ่องพรรณ ขันนารัตน์
Download File
วารสารแรงงานกันยายน 2556

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1135 พิกเซล จำนวน 32 หน้า
จัดทำโดย กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
Download File

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 ถัดไป>>