บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน
Font size : ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ 

วารสารแรงงาน ปีที่ 12 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2557)

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1135 พิกเซล จำนวน 31 หน้า
จัดทำโดย กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
Download File
วารสารแรงงาน ปีที่ 12 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2556)

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1135 พิกเซล จำนวน 32 หน้า
จัดทำโดย กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
Download File
ชุดของขวัญ

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 1000 x 1415 พิกเซล จำนวน 6 หน้า
จัดทำโดย ผ่องพรรณ ขันนารัตน์
Download File
วารสารแรงงานกันยายน 2556

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1135 พิกเซล จำนวน 32 หน้า
จัดทำโดย กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
Download File
วารสารแรงงานสิงหาคม 2556

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1135 พิกเซล จำนวน 29 หน้า
จัดทำโดย กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
Download File
วารสารแรงงานกรกฎาคม 56

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1135 พิกเซล จำนวน 32 หน้า
จัดทำโดย กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
Download File
ประจำเดือนมิถุนายน 2556

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1135 พิกเซล จำนวน 31 หน้า
จัดทำโดย กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
Download File
ประจำเดือนพฤษภาคม 2556

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1135 พิกเซล จำนวน 32 หน้า
จัดทำโดย กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
Download File
ประจำเดือนเมษายน 2556

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1135 พิกเซล จำนวน 32 หน้า
จัดทำโดย กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
Download File
ประจำเดือนมีนาคม 2556

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1135 พิกเซล จำนวน 32 หน้า
จัดทำโดย กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
Download File

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 ถัดไป>>