Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

“บิ๊กอู๋”นำทีม ก.แรงงาน เอ็มโอยู สตช. สร้างอาชีพเสริมให้ตำรวจและครอบครัว ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้

pll_content_description

รมว.แรงงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวประกอบอาชีพเสริม นำร่องหลักสูตรช่างตัดผม เป้าหมายดำเนินการ 1,540 คน ครอบคลุมทั่วประเทศ บูรณาการความร่วมมือพัฒนาทักษะฝีมือให้ข้าราชการตำรวจครอบครัวใช้เวลาว่างจากการทำงานประกอบอาชีพเสริม ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่ตนเอง ครอบครัว พึ่งพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

Download Images

 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวประกอบอาชีพเสริม ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยกล่าวว่า กระทรวงแรงงานมีนโยบายส่งเสริมกำลังคนให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน เศรษฐกิจ และสังคม จึงมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ดำเนินนโยบายเร่งด่วน 3A ของกระทรวงแรงงาน โดยเฉพาะด้านการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงานคุณภาพ (Super Worker) 
          พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการภารกิจร่วมกันระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจและครอบครัวในการประกอบอาชีพเสริม โดยในปี 2562 จะดำเนินการจัดฝึกอบรมนำร่องหลักสูตรช่างตัดผม มีเป้าหมายดำเนินการ 1,540 คน ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยจะร่วมกันพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัวให้มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ ใช้เวลาว่างจากการทำงานประกอบอาชีพเสริมลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ของตนเองและสร้างรายได้จุนเจือครอบครัว รวมทั้งเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น พึ่งพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
         ทั้งนี้ จะมีการขยายการฝึกอบรมสาขาอาชีพเพิ่มเติม เช่น ช่างซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน การทำกระเป๋าหนัง การทำมัดย้อม การพิมพ์ลายบนกระจก เป็นต้น นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการสาธิตการอบรมการประกอบอาชีพเสริม จำนวน 11 สาขา เช่น การตกแต่งผ้าไทย การปักริบบิ้น การทำเก้าอี้ยางรถยนต์ การทำเดคูพาจกับผ้า สาธิตการตัดผมโดยโรงเรียนเสริมสวยชลาชล เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพอีกด้วย

—————————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน – ข้อมูล/
29 เมษายน 2562

TOP