Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Employer registration

บริการสำหรับสถานประกอบการ

สำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับสถานประกอบการและบุคคลทั่วไป ในการลดการเดินทางมาติดต่อยังสำนักงานประกันสังคม ผู้เข้าใช้บริการ กรุณาทำการล๊อกอินเข้าสู่ระบบ หากท่านยังไม่มีชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียนขอทำธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ตเพื่อเข้าใช้งานระบบ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน E-services

 
542
TOP